Kosten & vergoeding


Marja Rog - Natuurgeneeskundig therapeut BCZ®

De kosten voor een behandeling
De genoemde tarieven zijn inclusief gebruikte materialen. De factuur kan zelf bij de  ziektekostenverzekeraar worden gedeclareerd. Het eigen risico wordt hiermee niet aangesproken.

* Consult:  € 72,-     (60 min.)
   1e consult (incl. intake) : € 80,-   (75 min.)
   Avondtarief: consult + € 5,-

* Kinderen tot 10 jaar: € 55,-     (45 min.)
   1e consult (incl. intake) : € 72,-    (60 min.)

*  Betaling: contant, of via de eigen app van de bank,
    er is geen pinautomaat aanwezig

* Annuleren van de gemaakte afspraak kan tot 24 uur vooraf.  Voor afspraken die niet op tijd zijn afgezegd, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Vergoeding via de zorgverzekeraars
Een afspraak kan zonder doorverwijzing worden gemaakt.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) de behandelkosten middels de aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor de polis. Het eigen risico wordt hierdoor niet aangesproken.

Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Natuurlijke Geneeswijzen(LVNG) licentienr: 10004021155. Tevens ben ik als Hbo-therapeut BCZ® ingeschreven in het register van de overkoepelende organisatie RBCZ licentienr: 308209R. Deze stichting waakt over de kwaliteit van de geregistreerden. Tevens  ben ik aangesloten bij het SCAG, conform de verplichting vanuit de Wkkgz om aan te sluiten bij een geschillencommissie.
KvK nr. is: 27362828

Om kwaliteit te kunnen blijven aanbieden volg ik regelmatig nacholingen, workshops en seminars en neem ik deel aan intervisie bijeenkomsten.
In 2005 en in 2015 heb ik de eenjarige bijscholing HBO Medische (incl.Psychosociale) Basiskennis afgerond, zodat vergoeding door zorgverzekeraars gewaarborgd blijft.

UIteraard ga ik zorgvuldig met uw gegevens om en heb ik een beroepsgeheim.
De Algemene voorwaarden en het Privacybeleid als gevolg van de AVG en Wkkgz zijn opgenomen in bijgaand document:
Privacy disclaimer