Kosten & vergoeding


Marja Rog - Natuurgeneeskundig therapeut BCZ®

De kosten voor een behandeling
De genoemde tarieven zijn inclusief gebruikte materialen.

*  Betaling:  na afloop van de behandeling  wordt het bedrag direct voldaan. De cliënt krijgt de factuur mee en kan daarmee de kosten zelf bij de ziektekostenverzekeraar indienen.

* Consult:    € 75,-          (60 minuten)
   1e consult (incl. intake) : € 85,-   (75 min.)

* Annuleren van de gemaakte afspraak kan tot 24 uur vooraf, dan kan ik de gereserveerde tijd aan iemand anders aanbieden. 
Bij niet tijdig annuleren, ben ik genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Vergoeding via de zorgverzekeraars
-Een afspraak kan zonder doorverwijzing worden gemaakt.
-De meeste zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) de behandelkosten via de aanvullende zorgverzekering. Raadpleeg hiervoor de polis.
-Het eigen risico wordt hierdoor niet aangesproken.

-Ik ben licentiehouder en aangesloten bij de LVNT beroepsvereniging. Tevens ben ik als Hbo-therapeut ingeschreven in het register van de overkoepelende organisatie RBCZ. Deze stichting waakt over de kwaliteit van de geregistreerden.
Ik ben aangesloten bij het SCAG, conform de verplichting vanuit de Wkkgz om aan te sluiten bij een geschillencommissie.
Mijn KvK nummer is: 27362828.

Om kwaliteit te kunnen blijven aanbieden, volg ik regelmatig nacholingen, workshops en seminars en neem ik deel aan intervisie bijeenkomsten.
In 2005 en nogmaals in 2015 heb ik de HBO Medische (incl.Psychosociale) Basiskennis afgerond, zodat vergoeding door zorgverzekeraars gewaarborgd blijft.
UIteraard ga ik zorgvuldig met uw gegevens om en heb ik een beroepsgeheim.

De algemene voorwaarden, behandeloverenkomst en het Privacybeleid  
(als gevolg van de WGBO, AVG en het huidige Covid 19-virus);  klik hiervoor op onderstaande link:    Voorwaarden/privacybeleid