Kinesiologie


Marja Rog - Natuurgeneeskundig therapeut BCZ®

Kinesiologie (algemeen)
Kinesiologie is een therapeutische manier van werken. Er worden Oosterse technieken gecombineerd met Westerse. Lichaam en geest worden als eenheid gezien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de spiertest om uit te zoeken waar en waarom de balans in het lichaam verstoord is geraakt. De spierspanning van een spier is een goede indicator in de mate van stress, belasting of blokkade, waar iemand last van heeft.

Tijdens de behandeling kan ik gebruikmaken van de energetische werking van onder andere edelstenen,    bloesemremedies en Schussler celzouten.

Ook kunnen we kijken naar de klacht en de onderliggende verbinding tussen lichaam, geest en wat we voelen.
Wat ik beoog, is mensen meer bewust te laten zijn van de invloed die wijzelf kunnen hebben op ons welzijn.   Ziekte kan zich manifesteren door gebrek aan gezond zijn. Door de gezondheid (vitaliteit) te vergroten kan de ziekte verdwijnen. Kunnen>kennen>weten kan weer samenkomen.


Wellness Kinesiologie (ESR)
Dit is een onderdeel van de Kinesiologie die leert ons met emoties en chronische stress om te gaan. Een negatieve ervaring wordt soms niet (h)erkend en onverwerkt weggestopt in het onderbewustzijn.
De geest drukt zich uit in het lichaam. Dit kan in het dagelijks leven een rol blijven spelen en op den duur fysieke klachten geven.
De technieken die hierbij worden gebruikt, werken in op de oorzaak van de klachten:
* stressvolle ervaringen worden verwerkt
* bewuster in het leven komen staan
* beter met spanning en stress omgaan
* het kunnen stellen van doelen
* veranderingen aangegaan.

Hierdoor kan er een gevoel van 'ruimte' ontstaan. Oude patronen of denkwijzen kunnen worden omgezet in nieuwe, zodat we mogelijkheden gaan zien in plaats van moeilijkheden.  Het is een veilige methode.

Body DrumRelease
Door middel van trommelen op schouders en de rug ontstaat ontspanning (zenuwstelsel) van het lichaam en (gedachtenstromen) van de geest. Door de bilaterale stimulatie worden drukke gedachten onderbroken. Er ontstaat harmonie tussen denken en voelen.